Kungliga Hovkapellets emblem
huvudbild

Hovkapellet hem » Frågor och svar

 

Frågor och svar

Jag är släktforskare – kan jag få hjälp?
Kungliga Hovkapellets förenings hemsida drivs av musikerna själva vid sidan av vårt dagliga arbete, och därför har vi tyvärr för det mesta inte möjlighet att hjälpa till med arkivforskningar. Ibland kommer det frågor som vi kan svara på med en gång, men annars hänvisar vi i första hand till Kungliga Teatrarnas Arkiv, KTA.

Varför syns inte säsonger före 1848?
Vårt mål är att presentera en databas där man kan hitta samtliga musiker som har varit eller är anställda i Kungliga Hovkapellet, ända från 1526, men vi har valt att inleda med åren 1848 till nutid för att successivt gå bakåt i tiden.

Är alla vikarier inkluderade?
Vikarier med minst 6 månaders anställning återfinns i databasen. Väsentligt många fler har tjänstgjort kortare tid, men av praktiska skäl är alla dessa inte med.

Var kommer uppgifterna om musiker ifrån?
Vi har hämtat en stor del av uppgifterna om anställnings- och slutår ur Kungliga Operans matriklar, som finns tryckta sedan 1900-talets början. Dock blir informationen mer svårtydd ju längre tillbaka man går – exempelvis började man inte skriva ut förnamn på alla musiker förrän i matrikeln från spelåret 1938/39 vilket gö;r att det ibland kan vara svårt att veta vem som var vem.

Vår främsta källa vid sidan av matriklar har varit minnesskriften ”Kungliga Hovkapellets historia 1526-1926” av Tobias Norlind och Emil Trobäck, samt bevarade lönelistor från 1800-talets slut.

Var kommer uppgifterna om dirigenter ifrån?
Operans affischsamling (dag-, vecko- och månadsaffischer) samt årsböcker från senare år.

Varför ”stämledare” och inte ”konsertmästare”?
När det gäller titlar har vi valt att inte använda benämningen ”konsertmästare” i några stråkstämmor utom violin I, utan använder de nutida benämningarna ”stämledare” och ”alternerande stämledare”. I violin I använder vi titlarna ”1:e konsertmästare”,”alternerande 1:e konsertmästare” samt ”stämledare”. Detta beroende på den stora mängd av olika benämningar under årtiondena på likartade anställningar som vi anser skulle göra databasen svåröverskådlig.

Hur finner jag en viss musiker?
Du kan använda sökfunktionen på hemsidan. I inlägget Hitta rätt i musikerlistorna finns mera information om hur du använder sökning.

Hur är det med blåsmusikernas positioner?
När det gäller blåsarstämmorna anger inte matriklarna vilka positioner i stämman musikerna hade förrän så sent som säsongen 1978/79 och därför kommer vi att med tiden försöka uppdatera den informationen med hjälp av anställningskontrakt.

Vad betyder ”SAMI-praktikant”?
SAMI-praktikanterna arbetade i orkestern men fick ersättning via SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation).

Vad var ”extra”?
De musiker som har anställningsformen ”extra” i databasen var fast anställda extramusiker som troligen användes vid produktioner som krävde stor orkester. Säsongen 1938/39 beslöt man att utöka okesterns numerär och det innebar att även extramusikerna blev fast anställda i Hovkapellet.

Sitter stråkmusikerna alltid på samma platser?
Nej, stråkstämmorna i Hovkapellet tillämpar rotation. Musiker bakom konsertmästarna ­resp stämledarna byter regelbundet plats.

Jag har hittat något som inte stämmer!
Materialet är stort och vi är medvetna om att det kan finnas fel och brister. Vi uppdaterar, korrigerar och förbättrar databasen fortlöpande och tar tacksamt emot synpunkter och kompletterande information.

Webbredaktionen tackar
Tack till Kungliga Operans orkesteradministration, Kungliga Operans Musikbibliotek och Kungliga Teatrarnas arkiv för ovärderlig hjälp!

© Kungliga Hovkapellets förening | Om webbplatsen