Kungliga Hovkapellets emblem
 
Huvudbild

Hovkapellet hem » Musiker och dirigenter » Bengt Belfrage

Bengt Belfrage

Född 1930-05-10

Bengt Belfrages musikerbana började i det militära – 15/2 1945 - vid 14 års ålder med signalhornsblåsning och trumslagning. Efter knappt ett och ett halvt år hade han emellertid fått nog av den s.k. ”musikutbildningen” vilken hade ytterst lite gemensamt med dagens utbildning.

Avhoppet ledde till Sjömansskolan i Karlskrona, vilket ger relevans till uttrycket ”ur askan i elden”. Sjömansskolan av årgång 1946 var en kvarleva från den beryktade skeppsgossekåren vilken vid den tiden fortfarande omhuldade många av de pennalistiska inslag i utbildningen för vilka många av skeppsgossekårens ”överlevande” påstår sig vara stolta.

Efter sjömansskolans grundutbildning lyckades Belfrage återvända till militärmusiken, denna gång i Stockholmsregionen med dess goda möjligheter till privat undervisning. Denna positiva förändring ledde så småningom till att Bengt antogs vid Musikaliska Akademien (nuvarande Kgl Musikhögskolan) i Stockholm hösten 1947.

Trots framgången att bli antagen vid Musikhögskolan var motivationen för musikeryrket ännu icke tillräckligt stark, varför Belfrage 1949 lämnade skolan för att pröva på officersbanan med gruppchefs- och sedermera plutonchefsutbildning i infanteriet. Efter två års trupptjänst, den sista perioden som plutonchef, återupptogs militärmusikerutbildningen hösten 1951 vid Musikhögskolan.

1953 anställdes han i Hovkapellet som 4:e valthornist och år 1956 som solohornist.

1962-64, solohornist i Berliner Philharmoniker under Herbert von Karajans ledning samt under samma tid medlem av Berliner Ph. Oktet.

1975, lärare vid Musikhögskolan i Stockholm och 1984 som lektor och huvudansvarig för den högre utbildningen av bleckblåsare. Han är ledamot av Musikaliska Akademien.

Utkom 1978 med en vetenskaplig avhandling om blåsteknik, vilket legat till grund för ”Övningsmetodik för bleckblåsare”. ”Nybörjarskola för bleckblås” samt ”En bleckblåsares testamente” vilka böcker är översatta till engelska och tyska, (Warner/Chappel Music Scandinavia AB).

Förutom åtskilliga grammofoninspelningar med bl a Berliner Philharmoniker kan räknas två egna LP-inspelningar på skivmärket Fermat.

1987, visiting professor vid North Texas State University USA.

1989, v. professor vid Shanghai Conservatory of Music.

1990, v. professor vid Western Australian Academy of Performing Arts.

Publicerade 2004 självbiografin ”Mitt liv som hornblåsare” vilken även föreligger i en tysk översättning med titeln ”Bilanz eines Hornbläsers”.
Utöver ovan nämnda skrifter har Belfrage även publicerat en krigsskildring från 1:a världskriget: ”Vanvettet på västfronten” som skildrar en ung svensk officers – en släkting till författaren - deltagande i ett vanvettigt krig, där en krigshandling med några tiotusental stupade räknades som försumbart. Boken föreligger även i en tysk översättning med titeln ”Wahnwitz der Westfront”.

Bengt Belfrage
FOTO: © Enar Merkel Rydberg, 1976

Anställning

FrånTillInstrumentBefattningTyp av anställning
1953
1956
Valthorn
Tutti
Tillsvidare
1956
1962
Valthorn
Stämledare
Tillsvidare
1962
1963
Valthorn
Stämledare
Tjänstledig
1963
1982
Valthorn
Stämledare
Tillsvidare
1982
1984
Valthorn
Stämledare
Tjänstledig
1984
1990
Valthorn
Stämledare
Tillsvidare
Senast ändrad 2006-04-12
© Kungliga Hovkapellets förening | Om webbplatsen